NIVEA VISAGE

Aqua Sensation

המרכיב HYDRA IQ מזרז יצירת אקווה-פורינים חדשים (רכיב לחות הנמצא בתאי העור ומשפר את זרימת הלחות מתא לתא). ע"י כך מתאפשרת הפצה אופטימלית של לחות גם עד שכבות העור שמתחת לאפידרמיס